Naar een futureproof inkomen voor later

Op dit moment werkt de overheid aan een nieuw pensioenstelsel vanaf 2022. Een stelsel dat beter past bij de huidige maatschappij en ook financieel futureproof is. Want duidelijk is dat met de huidige pensioenpremies de toegezegde pensioenen – met de beoogde zekerheid – niet haalbaar zijn. Maar ook speelt: hoe houden we pensioen een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde in het notariaat en hoe zorgen we ervoor dat we het belegd vermogen van het fonds op een duurzame wijze inzetten (maatschappelijk verantwoord beleggen)?
Tijdens de workshop gaan we in op het nieuwe pensioenstelsel en hoe de besluitvorming daarover plaatsvindt.

Adri Jansen, bestuurslid bij het Pensioenfonds Notariaat
Antal de Witte, voorzitter werkgeverscommissie Pensioenkamer