Klaar voor Digital

Digitale ontwikkelingen raken het notariaat. Denk aan de invoering van de digitale akte voor de bv. Maar welke kansen biedt digital voor innovatie? Met de huidige uitdagingen rondom COVID-19 is dit vraagstuk alleen maar versneld. Hoe kunnen notarissen zich aanpassen? En digital inzetten om waarde te leveren voor klanten? In deze lezing zal Marelle van Beerschoten op zoek gaan naar de kansen voor notarissen, aan de hand van de digital akte en innovatiemethodieken als customer journey mapping en design thinking. Hoe trainen we ons aanpassingsvermogen en zorgen we voor de juiste vaardigheden voor de toekomst? 

Marelle van Beerschoten, oprichter en managing director van Digital Shapers, lid van de Raad van Advies van de Amsterdam Business School en actief in een onafhankelijke denktank, genaamd DenkWerk.