Break-out sessies

Intimidatie

Agressie & opstandigheid vanuit een gedragsgenetisch perspectief

Proberen anderen te intimideren is van alle tijden en blijkt onder bepaalde omstandigheden (nog steeds) een opvallend succesvolle gedragsstrategie te zijn. Wat zit daar achter? Wie is meer of minder kwetsbaar om slachtoffer te worden en hoe kan (een poging tot) intimidatie mogelijk effectief worden geneutraliseerd? In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en onder auspiciën van het Ministerie van Justitie en Veiligheid doet TNO Defensie & Veiligheid reeds enkele jaren baanbrekend onderzoek naar deze vragen.

Aan de hand van de allernieuwste (wetenschappelijke) inzichten in hoe intimidatie werkt, wat het al dan niet succesvol maakt en wat effectieve counter strategieën zijn, zowel op persoonlijk als op beleidsmatig vlak, presenteert en bediscussieert gedrags- en neurowetenschapper Victor Kallen stevig onderbouwde ‘tips & tricks’. Maar ook potentiële valkuilen en soms onorthodoxe interventies om de mogelijke effectiviteit van intimiderend gedrag stevig te ondermijnen.

Foto Victor Kallen

Victor Kallen

Senior Scientist bij TNO Defensie & Veiligheid

Victor Kallen is Senior Scientist bij TNO Defensie & Veiligheid. Hij is gedrags- en neurowetenschapper, gespecialiseerd in de neurobiologie van stress en hoe stress impact heeft op gezondheid en prestatievermogen. Hij werkt als consultant veel voor overheden, bijvoorbeeld op het gebied van intimidatie en de te verwachten impact van lockdown maatregelen op welzijn, maatschappelijke onrust en gezondheid.

Workshopronde 1 (12.00 – 13.00 uur)
Capaciteit: 300 deelnemers (en voor online deelname)