In het brein van de klant!

Persoonlijke ontwikkeling - masterclass

margriet-sitskoorn-250x250

Margriet Sitskoorn

Hoogleraar klinische neuropsychologie Tilburg University

In deze masterclass zal Margriet Sitskoorn u uitleggen en laten ervaren welke krachten uw gedrag en dat van de mensen om u heen sturen. U zult leren hoe sociaal en asociaal gedrag stevig verankerd zijn in ons brein. Het wordt via prikkelende dilemma's duidelijk hoe materiële en immateriële zaken specifieke delen van onze hersenen prikkelen en ons zo motiveren tot bepaald gedrag, bepaalde gevoelens en bepaalde wensen en hoe u deze krachten kunt gebruiken om anderen te beïnvloeden. Gelukkig blijken er ook plezierige tegenkrachten in ons brein te bestaan die ons sturen naar pro-sociaal gedrag en wijsheid.

De lezing zal u verrassende inzichten verschaffen die u zullen inspireren tot gebruik in de praktijk, doorzetten van verandering en het verder ontplooien van ontwikkeling.

Deze masterclass wordt 1 x gegeven in blok 3 van het inspiratiefestival.