Iris van Domselaar1 Iris van Domselaar
1

De moedige jurist in alledaagse context: een (on)alledaags verschijnsel?

Morele moed is een deugd die bij uitstek wordt besproken en geprezen in de context van extreme tijden en uitzonderlijke situaties. Denk aan het Leeuwarder arrest in de Tweede Wereldoorlog, en – meer hedendaags – aan het optreden van advocaten en rechters in Erdogans Turkije. 

Voor de jurist lijkt morele moed zo al snel iets voor andere tijden, andere situaties en andere mensen; het onderwerp blijft ‘ver van ons bed’. Deze sessie stelt daarentegen het belang van morele moed voor de meer alledaagse professionele context centraal. Waarom hebben juristen morele moed nodig en wat zijn de voorwaarden waaronder deze professionele deugd kan floreren? 

Iris van Domselaar is rechtsfilosoof en uitvoerend directeur van het Amsterdam Centre on the Legal Professions van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in de beroepsethiek voor juristen en publiceert in internationale en nationale tijdschriften. Ook schreef zij opiniestukken voor de Volkskrant en het NRC over onder andere klokkenluiders, professionele moed, en de publieke taak van de corporate advocaat.

Deze sessie is voltekend; u kunt zich hiervoor niet meer inschrijven

← Terug