Header KNB Congres

Communiceren met beeldtaal

Taal is een belangrijk instrument van de notaris, maar wordt door klanten vaak als onduidelijk en onbegrijpelijk ervaren. Vaak ligt de focus op juridische vaktaal leesbaarder en toegankelijker maken, maar toegankelijk taalgebruik gaat ook om het voeren van gesprekken met klanten. Soms zijn dan de ‘normale’ gesprekstechnieken niet toereikend. Dit kan bijvoorbeeld komen door een lichamelijke of geestelijke beperking van klanten, maar ook omdat de klant een niet-Nederlandse achtergrond heeft. Het uitleggen in woorden alleen is dan niet voldoende. Visualisatie of beeldtaal kan dan uitkomst bieden. In deze workshop laat Buro Brand je zien hoe het gebruik van tekeningen en pictogrammen kunnen helpen bij het voeren van besprekingen en je gaat natuurlijk zelf aan de slag.


Buro Brand

Haags communicatiebureau

Buro Brand is een Haags communicatiebureau met als missie dat beeldtaal net zo vanzelfsprekend wordt als schrijven en praten.

Workshopronde 1 (13.00 – 13.45 uur): live (40 deelnemers)
Workshopronde 2 (14.00 – 14.45 uur): live (40 deelnemers)

'Beeldtaal biedt uitkomst bij het voeren van besprekingen'