Europa, best belangrijk

De Europese Unie (EU) is een waardengemeenschap die draait om beginselen als democratie, solidariteit, onafhankelijke rechtspraak en rechtsstaat. De EU is de facto de vierde bestuurslaag van Nederland, naast de Rijksoverheid, provincies en gemeentes. Dat vraagt niet alleen om een actieve inbreng van de Nederlandse politiek, maar ook van het maatschappelijk middenveld, waaronder het notariaat, om het Europese beleid mede vorm te geven.

Lector Mendeltje van Keulen gaat in op de vraag waarom notarissen, die toch vooral te maken hebben met Nederlandse wet- en regelgeving, zich zouden moeten interesseren voor Europa. In Europees verband wordt namelijk gewerkt aan beleid dat invloed heeft op het notariële werk in Nederland. Dat varieert van anti-witwaswetgeving en de mogelijkheid om online een bv op te richten tot regels rondom het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) en de digitale wallet. Europa is dichterbij dan je denkt.

Foto Mendeltje van Keulen

Mendeltje van Keulen

Dr. Mendeltje van Keulen leidt de praktijkonderzoeksgroep ‘Changing role of Europe’ aan De Haagse Hogeschool. Van 2011 tot 2018 was zij griffier van de vaste Kamercommissie Europese Zaken bij de Tweede Kamer. Haar wetenschappelijke kennis over Europa vertaalt ze in praktische tips voor professionals.

12.00 - 13.00 uur

Capaciteit 60 deelnemers

14.00 - 15.00 uur

Capaciteit 60 deelnemers